You are here

Học tiếng Anh

PHIẾU HỌC TRÒ

Hội đồng Đọc Viết có bốn chương trình học dành cho người lớn nào muốn biết đọc, biết viết, biết nói và hiểu tiếng Anh.
Dạy kèm: 
•Chương trình Dạy kèm đọc viết cơ bản
•Chương trình Dạy kèm tiếng Anh cho Người nói ngôn ngữ khác (ESOL)  
Học trong lớp:
•Các Trung tâm luyện ESOL
•Chương trình luyện tiếng Anh cho gia đình.
Ghi danh dễ dàng. Xin gọi số 703-237-0866 để ghi danh cho một trong các chương trình học nói trên hoặc để tìm thầy dạy kèm. 
 
PHIẾU HỌC TRONG LỚP
QUÝ VỊ CÓ MUỐN HỌC TIẾNG ANH KHÔNG?
Hội đồng Đọc Viết có hai chương trình học khác nhau dành cho người lớn nào muốn học tiếng Anh: Các Trung tâm luyện ESOL (ESOLC) và Chương trình luyện tiếng Anh cho gia đình (FLP).
 
•Các Trung tâm luyện ESOL mở lớp dạy ESOL một năm ba lần cho những ai muốn nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh giỏi hơn. Trong các lớp học này, thầy cô dạy về văn hóa và đời sống Mỹ (đời sống ở công sở và cách giữ gìn tiền bạc, sức khoẻ và cách ăn uống, giáo dục công dân và cộng đồng, v.v.). Tìm lớp học.
•Chương trình luyện tiếng Anh cho gia đình dạy các lớp ESOL cho phụ huynh hoặc người chăm nom, trong lúc con em của họ được dạy kèm tập đọc tập viết và được giúp đỡ làm bài tập. Ít nhất hai lần một tháng, con em của quý vị sẽ cùng với quý vị tham gia các sinh hoạt của lớp PACT (Phụ huynh và con em cùng sinh hoạt chung). Lớp PACT cũng khuyến khích cả gia đình cùng đọc với nhau qua các buổi gặp gỡ, sinh hoạt tặng sách và những buổi đi chơi với nhau. Tìm lớp học.
Một số trung tâm có mở lớp luyện nói chuyện với nhau. Quý vị không phải trả tiền cho các lớp học này để có dịp luyện nói và luyện nghe tiếng Anh. Tìm lớp học luyện nói chuyện.
 
Vui lòng liên lạc với Hội đồng Đọc Viết theo số (703) 237-0866 để biết thêm chi tiết. 
 
HÃY ĐI HỌC
Các lớp mở vào mùa Thu, mùa Xuân và mùa Hè.
•Quý vị phải ghi danh trước khi bắt đầu lớp học. Tải về LỊCH GHI DANH/LỚP HỌC.
•Khi ghi danh, học sinh cần trả phí ghi danh là $60 và làm bài thi nói để được xếp lớp.
•Có học bổng bán phần và toàn phần.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHIẾU DẠY KÈM
TÌM THẦY DẠY KÈM 
Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn không nếu được làm việc gần gủi với thầy cô?  Hay quý vị không đến lớp học được hoặc cần được hướng dẫn thêm?
 
Có người sẽ học dễ dàng hơn nếu được thầy hay cô dạy kèm riêng một mình vì nhiều lý do như là kẹt phải đi làm hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Còn người khác thì sẽ cảm thấy học trong lớp ESOL thật là khó vì họ đã không được đi học nhiều hoặc họ không hề được đi học chính thức. Hội đồng Đọc Viết có hai chương trình dành cho những ai cần học riêng một mình với thầy cô: Chương trình Dạy kèm đọc viết cơ bản cho người lớn (BAL) và Chương trình Dạy kèm ESOL.
 
•Chương trình Dạy kèm đọc viết cơ bản cho người lớn (BAL) nhận những người lớn nào biết nói và hiểu tiếng Anh nhưng chỉ mới bắt đầu biết đọc biết viết– đây là những người lớn biết đọc biết viết ở trình độ thấp hơn lớp sáu.
•Chương trình Dạy kèm tiếng Anh cho Người nói ngôn ngữ khác (ESOL) dạy riêng từng người lớn nào nói được tiếng Anh ở trình độ thấp. Họ sẽ học cách làm sao để hiểu, nói, đọc và viết tiếng Anh.
Mỗi học trò sẽ tự đặt cho mình những mục đích riêng và làm việc với thầy dạy kèm một hay hai lần mỗi tuần, mỗi lần học một giờ rưỡi. Thời gian học giữa một thầy-một trò riêng biệt không có giới hạn, nhưng trung bình thường kéo dài ít nhất là chín tháng. Nơi học có thể là ở thư viện, trung tâm cộng đồng hoặc ở bất kỳ nơi công cộng nào khác. Lệ phí ghi danh là $60, chỉ cần trả một lần. Lệ phí này bao gồm cả bộ sách học đầu tiên của học trò. Học trò được thi thử trước khi bắt đầu được dạy kèm và sau mỗi 40 giờ học sẽ thi lại.
 
HÃY ĐI HỌC: Xin gọi số 703-237-0866 để tìm thầy dạy kèm hôm nay.
 

Share