You are here

انگلیسی بی آموزید

برچسب دآنش آموز

سازمان سوادآموزی برای بزرکسالانی که مخواهند خواندن و نوشتن و مکالمه و  زبان انگلیسی را بی آموزند چهار برنامه فراهم کرده است.

مربی زبان:

  

  • برنامه اساسی در رابطه با مریی گری سوادآموزی                                                 
  • (ESOL) برنامه تدریس زبان انگلیسی برای افراد خارجی زبان        

 

داخل کلاس:

مراکز تدریس زبان انگلیسی برای افراد خارجی زبان          

  • برنامه آموزش خانوادگی          

 تماس بگیرید. ورود به برنامه آسان میباشد. برای ثبت نام در کلاس و یا اننتخاب مربی زبان با شماره 0866-237-703

برچسب کلاس ها

آیا میخواهید زبان انگلیسی را بی آموزید؟

برای بزرگسالانی که مایلند زبان انگلیسی را بی آموزند، سازمان سوآدآموزی دو نوع کلاس فراهم کرده است:

(FLP)  و برنامه آموزش خانوادگی (ESOL) مراکز آموزش زبان انگلیسی برای خارجی زبان ها

 

  • طی سال، مراکز آموزش زبان انگلیسی برای خارجی زبان ها برای دانش آموزانی که میخواهند در صحبت کردن و شنوایی و خواندن و نوشتن زبان انگلیسی پیشروی کنند، سه بار تشکیل میشود. کلاس ها در مورد فرهنگ و زندگی اجتماعی آمریکا (امور اداری و مالی، مسایل مربوط به تغذیه و بهداشت، امور مدنی و اجتماعی و غیره). کلاس مورد نظر خود را پیدا کنید.
  •  
  •  
  • برنامه آموزش خانوادگی برای والدین و مربیان و دیگر کسانی که مسوول نگهداری اطفال و کودکان میباشند نهیه گشته و کلاس های آموزش انگلیسی برای خارجی زبان ها را در اختیار آنها میگذارد به طوری که کودکان میتوانند همزمان در فعالیتهای خواندنی و نوشتنی شرکت کرده، برای تکمیل مشق هایشان کمک بگیرند. کودکان حد عقل دو بار در ماه به کلاس های بزرگسالان می پیوندند و با هم سرگرم فعالیتهای دست جمعی (والد و فرزند) حانوادگی میشوند. در این کلاس نیز، خانواده ها با تشکیل کارورزگاه و ایجاد جلسات برای اهدای کتب و سفرهای کوتاه علمی، به خواندن دست جمعی تشویق میشود. کلاس مورد نظر خود را پیدا کنید.

 

برخی از مراکز نیز کلاس های مکالمه عرضه میکنند. کلاس های مکالمه رایگان میباشند و برای دانش آموزان فرصت مناسبی به وجود میاورند تا میزان توانایی گفت و شنودی خود را آزمایش کنند و تمرین دهند. کلاس مکالمه مورد نظر خود را پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با سازمان سوادآموزی و شماره 0866-237-703 تماس حاصل فرمایید.

دانش آموز زبان بشوید

کلاس ها در ایام پاییز و بهار و تابستان برگذار میشوند.

باید قبل از شروع کلاسها ثبت نام کرده باشید. فهرست کلاسها را از از اینجا داونلد / دریافت کنید.

هنگام ثبت نام، دانش آموزان باید بابت لسم نویسی مبلغ 60 دولار بپردازند و امتحان شفایی را بگذرانند

بورس و یا کمک هزینه آموزشی کامل و یا پاره ای در دسترس شما میباشد.

برچسب مربی گری زبان

در حستحوی مربی زبان

آیا برای شما راحت تر است با یک مربی زبان همکاری کنید؟ شاید دسترسی به کلاس درس نداشته باشید و یا محتاج به آموزش بیشتری باشید؟

 

در برخی از موارد به نفع دانش آموزاست با یک مربی زبان و تک به تک همکاری بکنند، چرا که با مشکلات رفت و آمد برخورد میکنند و یا در رابطه با مصعولیت های کاری با مشکل روبرو میشوند. دیگران در محیط کلاس با مشکل مواجه میشوند چرا که از سابقه تحصیلات رسمی برخوردار نبوده اند. سازمان سوادآموزی برای دانش آموزانی که نیاز به مربی زبان تک به تک دارند، دو برنامه فراهم کرده است:   

سوادآموزی پایه ای برای بزرگ سالان و برنامه تدریس زبان انگلیسی برای خارجی زبان ها به همراه مربی زبان.

 

  • (BAL)       

 برنامه سوادآموزی پایه ای بزرگ سالان برای استفاده دانش آموزان بزرگ سالی میباشد که قادر به درک و صحبت زبان

انگلیسی میباشند، اما از لحاظ خواندن و نوشتن به عنوان دانش آموزان تازه وارد محسوب میشوند –  بزرگسالانی که در حد کلاس ششم ابتداعی میخوانند و مینویسند.

 

  • (ESOL)    

    برنامه تدریس زبان انگلیسی برای خارجی زبان ها شامل تدریس زبان انگلیسی به طور تک به تک برای بزرگسالانی که زبان

 انگلیسی را در حد پایینی صحبت میکنند طرح شده است. دانش آموزان تفاهم و صحبت و خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را می آموزند.

دانش آموزان اهداف انفرادی خود را تایین کرده، با مربیان زبان خود هفته ای یک یا دو مرطیه، هر بار برای مدت یک ساعت و نیم، همکاری میکنند. برای ذوج شاگرد / مربی زبان هیچ مدت زمان خاصی در نظر گرفته نشده، لیکن دوره آن معمولا 9 ماه یا بیشتر میباشد. محل ملاقات ها میتواند کتابخانه، مرکز اجتماعی و یا هر مکان عمومی دیگری باشد. مخارج برنامه محدود است به تک پرداخت 60 دولار که هزینه اولاین مجموعه کتب دانش آموز را نیز در بر میگیرد. قبل از شروع جلسات مربی زبان و پس از اتمام 40 ساعت ندریس، از دانش آموزان امتحان میشود.

 

بیایید و دانش آموز شوید: برای یافت مربی زبان همین امروز با شماره  0866-237-703 تماس حاصل فرمایید.

Share